A refresh request is in progress, please wait...

Queue position: None

net-im/kadu

Description
An open source Gadu-Gadu and Jabber/XMPP protocol Instant Messenger client.
Homepage
http://www.kadu.net
Maintainers

Maciej Mrozowski <reavertm@gentoo.org>

Q&A
Version history
 • gentoo - net-im/kadu-4.3-r1 [gentoo] - July 7, 2017, 5:07 a.m.
 • gentoo - net-im/kadu-2.1-r1 [gentoo] - July 7, 2017, 5:05 a.m.
 • gentoo - net-im/kadu-3.0 [gentoo] - June 12, 2017, 5:05 a.m.
 • gentoo - net-im/kadu-4.3 [gentoo] - June 12, 2017, 5:05 a.m.
 • gentoo + net-im/kadu-4.3-r1 [gentoo] - June 12, 2017, 5:04 a.m.
 • gentoo + net-im/kadu-4.3 [gentoo] - March 20, 2017, 4:04 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-4.1 [<upstream>] - March 17, 2017, 10:59 p.m.
 • upstream - net-im/kadu-4.0 [<upstream>] - March 17, 2017, 10:59 p.m.
 • upstream - net-im/kadu-4.3 [<upstream>] - March 17, 2017, 10:59 p.m.
 • upstream - net-im/kadu-4.2 [<upstream>] - March 17, 2017, 10:59 p.m.
 • gentoo - net-im/kadu-0.12.3 [gentoo] - Feb. 3, 2017, 4:05 a.m.
 • upstream + net-im/kadu-4.3 [<upstream>] - Jan. 27, 2017, 10:24 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-4.2 [<upstream>] - Dec. 3, 2016, 5:04 a.m.
 • upstream + net-im/kadu-4.1 [<upstream>] - Nov. 1, 2016, 4:38 a.m.
 • upstream + net-im/kadu-4.0 [<upstream>] - Oct. 18, 2016, 5:28 a.m.
 • gentoo - net-im/kadu-2.1 [gentoo] - July 15, 2016, 5:05 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-3.0 [<upstream>] - May 7, 2016, 6:44 a.m.
 • gentoo + net-im/kadu-3.0 [gentoo] - May 4, 2016, 5:04 a.m.
 • gentoo + net-im/kadu-2.1-r1 [gentoo] - May 4, 2016, 5:04 a.m.
 • upstream + net-im/kadu-3.0 [<upstream>] - Feb. 15, 2016, 8:03 p.m.
 • upstream - net-im/kadu-2.1 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-1.2 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-1.5 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-2.0 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-1.4 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-1.1 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-1.0 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • upstream - net-im/kadu-1.3 [<upstream>] - July 7, 2015, 1:41 a.m.
 • gentoo + net-im/kadu-2.1 [gentoo] - July 6, 2015, 5:05 a.m.
 • upstream + net-im/kadu-2.1 [<upstream>] - March 25, 2015, 3:21 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-2.0 [<upstream>] - Feb. 23, 2015, 5:32 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-1.5 [<upstream>] - Jan. 19, 2015, 6:42 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-1.4 [<upstream>] - Dec. 31, 2014, 4:43 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-1.3 [<upstream>] - Dec. 15, 2014, 4:27 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-1.2 [<upstream>] - Nov. 7, 2014, 5:07 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-1.1 [<upstream>] - Oct. 20, 2014, 5:40 p.m.
 • upstream + net-im/kadu-1.0 [<upstream>] - Sept. 29, 2014, 5:43 p.m.
 • gentoo + net-im/kadu-0.12.3 [gentoo] - April 30, 2014, 7:50 a.m.
euscan log

Date: Aug. 1, 2020, 10:40 p.m.

 * SRC_URI is 'http://download.kadu.im/stable/kadu-4.3.tar.bz2'
 * Scanning: http://download.kadu.im/stable/kadu-${PV}.tar.bz2
 * Scanning: http://download.kadu.im/stable
 * Generating version from 4.3
 * Brute forcing: http://download.kadu.im/stable/kadu-${PV}.tar.bz2
 * Trying: http://download.kadu.im/stable/kadu-4.4.tar.bz2 ...      [ !! ]
 * Trying: http://download.kadu.im/stable/kadu-4.5.tar.bz2 ...      [ !! ]
 * Trying: http://download.kadu.im/stable/kadu-4.6.tar.bz2 ...      [ !! ]
 * Trying: http://download.kadu.im/stable/kadu-5.0.tar.bz2 ...      [ !! ]
 * Trying: http://download.kadu.im/stable/kadu-6.0.tar.bz2 ...      [ !! ]
 * Trying: http://download.kadu.im/stable/kadu-7.0.tar.bz2 ...      [ !! ]